niedziela, 21 kwietnia, 2024

Dofinansowanie z ZUS 2022 na BHP dla firm – do 300.000 PLN

Przeczytaj także

W dniu 28 kwietnia – Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informacje dotyczące konkursu na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W porównaniu do ubiegłych lat – zasady nieco się zmieniły. Teraz każda firma może otrzymać maksymalnie aż 300.000 PLN, a nie tak jak zakładano – małe firmy do 120.000 PLN a duże 500.000 PLN.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

DOTACJE ZUS BHP 2022 DOFINANSOWANIE ZUS ECI
DOTACJE ZUS BHP 2022

Na co można przeznaczyć pieniądze z Dotacji ZUS BHP 2022?

Jak sama nazwa wskazuje – dotacja przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa podczas pracy. Tak więc kombinowane z zakupem np. samochodów firmowych czy maszyn do rozwinięcia linii produkcyjnej – nie wchodzi w grę.

Przykładowe urządzenia, które można kupić za dofinansowanie ZUS na poprawę BHP w 2022 roku:

 • Podnośniki osobowe
 • Rusztowania elektryczne
 • Wciągarki bramowe
 • Suwniczki
 • Wciągniki
 • Żurawie warsztatowe
 • Drabiny magazynowe
 • Wózki paletowe
 • Wózki samowyładowcze elektryczne
 • Wózki paletowe
 • Zestawy asekuracyjne
 • Oświetlenie led
 • Wózek widłowy
 • Odciągi spawalnicze, do trocin
 • Stoły tapicerskie
 • Wentylatory przemysłowe
 • Stoły spawalnicze
 • Pozycjonery spawalnicze
 • Windy dekarskie

Jak widać powyżej, sporo na dotacji z ZUS 2022 można zyskać. Jak i gdzie wypełnić wniosek o dofinansowanie? Skąd wziąć przedmioty objęte dotacją? Firma ECI z Kluczborka od początku istnienia konkursu Dofinansowanie ZUS BHP obsługuje firmy od A do Z. Oznacza to pomoc w przygotowaniu wniosków oraz ich złożenie w ZUS. Dodatkowo ECI dostarcza wszystkie opisane powyżej urządzenia objęte dofinansowaniem.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://www.eci.com.pl/dofinansowaniezus/

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ZUS BHP 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

Jeśli masz problem z pobraniem wniosku lub oświadczenia, sprawdź jak go pobrać (pdf 121kb) .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. poz. 755).

Źródło: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj swój komentarz
Podaj swoje imię

Najnowsze artykuły

Wybory samorządowe 2024 – Wyniki KLUCZBORK

Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Kluczborka KIELAR Jarosław Krzysztof Liczba głosów: 7 911 | Procent głosów na kandydata: 67,60% POŚPIECH Piotr...
- Reklama -
- Reklama -

Przeczytaj również

- Reklama -