test
niedziela, 16 czerwca, 2024

Już jutro rusza nabór: GRANTY na ratowanie Firm, także Kluczborskich!

Przeczytaj także

Firmy z Kluczborka moga liczyć na pomoc finansową. Dokładnie od 23,5 tys. zł do nawet 164 tys. zł dzięki GRANTOM do których nabór rusza już jutro. Zainteresowanie wśród przedsiębiorców jest ogromne, ponieważ są to środki bezzwrotne. Przeznaczone są dla firm, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.

GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY

Jakie firmy z Kluczborka kwalifikują się do bezzwrotnego grantu?

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności pomoc otrzymają firmy które mają wyraźny problem z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie – mają zaległości w opłacaniu należności różnego typu związnych z prowadzeniem działalności. Zarząd Województwa przeznaczył ponad 24 miliony złotych na pomoc tego typu firmom.

O bezzwrotne wsparcie na utrzymanie płynności finansowej mogą się starać samozatrudnieni, mikro i małe firmy z Opolszczyzny. Nabór wniosków dla zainteresowanych takimi grantami rozpocznie się 25 czerwca br. punktualnie o godz. 9:00 . Będzie się odbywał tylko elektronicznie, przez ePUAP.

Jeżeli twoja firma odnotowała 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży skutkiem Covid-19, możesz starać się o GRANT.

Wymagany jest 30-procentowy spadek przychodów. We wniosku który nalezy wypełnić, nalezy uzasadnić dlaczego powinienes otrzymać pomoc finansową, oraz określić dokładnie na co zostaną wydane pieniądze. Firma która otrzyma GRANT bęzie musiała również prowadzić osobną książkę na potrzeby rozliczenia GRANTU. Wszelkie działania związane z finansowaniem firm będą w póxniejszym czasie dokładnie kontrolowane.

Na co można wydać pieniądze z grantu?

 • koszty związane z zatrudnianiem pracowników = wynagrodzenia
 • ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia obowiązkowe
 • czynsz za wynajem lokali
 • opłaty za media (prąd i zużycie materiałów)
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji oraz na zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowość)
 • paliwo
 • finansowanie kosztów reklamy
 • zaległe zobowiązania (raty leasingowe, kredyty)

Bezzwrotne granty można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP.

LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY:

 1. Sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok lub PIT 2018 i 2019 r.
 2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA/DRA – za 2018 i 2019 rok
 3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik nr 1 do wniosku).
 4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

 1. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (mogą zostać dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

Wszystkie formy pomocy dla firm w czasach Covid-19, dostępne w WUP, PUP, ZUS, PFR, Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju czy Fundacji Rozwoju Śląska, opisane zostały na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”.

- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj swój komentarz
Podaj swoje imię

Najnowsze artykuły

Wybory samorządowe 2024 – Wyniki KLUCZBORK

Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Kluczborka KIELAR Jarosław Krzysztof Liczba głosów: 7 911 | Procent głosów na kandydata: 67,60% POŚPIECH Piotr...
- Reklama -
- Reklama -

Przeczytaj również

- Reklama -